UA-115374080-1
Mijn Goede Doel Bij de start van mijn plannen had ik naast de wandeling ook een maatschappelijk doel voor ogen. Het onder de aandacht brengen van, en geld inzamelen voor, een lokale instelling of organisatie die mensen met een lichamelijke handicap ondersteund. Dit kan zijn in de vorm van een extraatje zoals een vakantie of uitje, of bijvoorbeeld bij de aanschaf van hulpmiddelen die niet vergoed worden door een verzekering.  De stichting “Walk-On” past uitstekend binnen dit plaatje, met een voor het wandelen wel zeer toepasselijke naam, en heeft als motto: “Laat mensen met een dwarslaesie weer lopen!” Voor de details over de stichting verwijs ik graag naar hun website:    www.stichting-walk-on.org  Veel mensen hebben mij gesteund en een bijdrage geleverd voor de Stichting Walk On. Aan het eind van de Camino kon ik dan ook een mooie cheque overhandigen van Euro 2.150,-. Speciaal voor de gelegenheid ook een Spotify list gemaakt: Spotify List Walk On Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de donaties!
De Camino van Han